Artikler

Videnskabelige og formidlende publikationer

Publikationer (videnskabelige)

  • ”Valgkampens forløb og meningsmålinger ved 2011-valget”, kapitel 2 i Jørgen Goul Andersen (red.), Fra krisevalg til jordskredsvalg, Frederiksberg: Frydenlund Academic, 2016 (link til bogen)
  • ”Vælgeradfærdsteori”, kapitel 67 i Lars Bo Caspersen og Jørn Loftager (red.), Klassisk og moderne politisk teori, København: Reitzels Forlag, 2009 (link til bogen)
  • ”Partivalg ud fra holdninger – men hvordan?”, kapitel 9 i Goul Andersen m.fl., Det nye politiske landskab – folketingsvalget 2005 i perspektiv, Academica, 2007 (link til bogen)
  • ”Nærhed eller retning? To modeller for effekten af politiske spørgsmål”, kapitel 15 i Goul Andersen og Borre (red.), Politisk forandring – værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001, Systime, 2003 (link til bogen)
  • ”Vælgernes opfattelse af politik – skabt gennem fjernsynet” Artikel i tidsskriftet GRUS, nr. 62, 21. årgang, 2000, pp. 66-83 (link til tidsskrift)

 

Publikationer (formidlende)