Publiceret

Vi skriver for at holde os skarpe

En tidligere statsminister sagde engang: “Det, du ikke kan forklare, kan du ikke forsvare”. Og sådan har vi det også lidt. Hvis ikke vi formår at bringe vores teoretiske viden i praktisk anvendelse, så er vi ikke skarpe nok. Derfor skriver vi videnskabelige publikationer, og derfor bidrager vi til den offentlige debat med artikler om politik og statistik. Formidling står højt på methods’ prioriteringsliste. 

Videnskabelige publikationer og bøger

Vælgeradfærd og statistik (2020), Kenneth Thue Nielsen og Bent Fischer-Nielsen, København: Columbus (link til bogen)

”Valgkampens forløb og meningsmålinger ved 2011-valget”, kapitel 2 i Jørgen Goul Andersen (red.), Fra krisevalg til jordskredsvalg, Frederiksberg: Frydenlund Academic, 2016 (link til bogen)

”Vælgeradfærdsteori”, kapitel 67 i Lars Bo Caspersen og Jørn Loftager (red.), Klassisk og moderne politisk teori, København: Reitzels Forlag, 2009 (link til bogen)

”Partivalg ud fra holdninger – men hvordan?”, kapitel 9 i Goul Andersen m.fl., Det nye politiske landskab – folketingsvalget 2005 i perspektiv, Academica, 2007 (link til bogen)

”Nærhed eller retning? To modeller for effekten af politiske spørgsmål”, kapitel 15 i Goul Andersen og Borre (red.), Politisk forandring – værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvalget 2001, Systime, 2003 (link til bogen)

”Vælgernes opfattelse af politik – skabt gennem fjernsynet” Artikel i tidsskriftet GRUS, nr. 62, 21. årgang, 2000, pp. 66-83 (link til artiklen)

Formidlende publikationer (udvalgte)

Exit Løkke eller det mesterlige comeback“, Klumme på Altinget.dk den 9. maj 2019

Her er alt, hvad du behøver at vide om midtvejsvalget i USA“, Klumme på Altinget.dk den 5. november 2018

Er Venstres krise afbødet eller afblæst?”, Klumme på Altinget.dk den 1. oktober 2018

Antipati og dårlige meningsmålinger forklarer kaos på Christiansborg”, Klumme på Altinget.dk den 18. december 2017

Danske valg har ondt i ligestillingen“, Klumme på Altinget.dk den 9. oktober 2017

Sådan blæser de kommunale valgvinde“, Klumme på Altinget.dk den 11. september 2017

Tømmermænd i ‘Divided Britain‘”, Klumme på Altinget.dk den 12. juni 2017

Frankrig på vej mod valggyser“, Klumme på Altinget.dk den 18. april 2017

Meningsmålinger handler ikke om tro, men om videnskab“, Klumme på Altinget.dk den 16. januar 2017

Matematisk retfærdighed i valgsystemer“, Klumme på Altinget.dk den 31. oktober 2016

De gamle partiers langsomme død“, Klumme på Altinget.dk den 23. maj 2016

Om methods

methods leverer ekspertbistand indenfor surveys, evalueringer, analysedesign, avanceret dataanalyse og holdningsundersøgelser.

Navn og mission

Metode kommer af græsk og betyder ‘vejen, der fører til målet’. Missionen for  virksomheden er at skabe det analytiske fundament, der viser kunderne vejen til deres mål.

Kontakt methods