Ydelser

Der er så meget vi gerne vil hjælpe dig med

Vi tror på evidens. Vi er fan af fakta. Og vi ved, at beslutninger træffes bedst på et oplyst og objektivt grundlag. Vores værktøjskasse er både bred og dyb. Vi vil sætte en ære i at gribe præcist de redskaber, der skal til, så du kan nå dine mål. 

Analysedesign

Den metodiske værktøjskasse indeholder et væld af redskaber med forskellige teoretiske afsæt. Videnskabsteoretisk går hovedskellet mellem de kvalitative og de kvantitative metoder. Og i den praktiske verden skelner vi mellem de simple og de komplekse metoder inden for både kvalitativ og kvantitativ metode.

Vi har fagligheden, som gør os i stand til at vælge præcist den analysemetode, der passer bedst til dine analytiske behov.

Surveys

Vi er eksperter i at gennemføre surveys. Uanset om det gælder dine medlemmer, kunder, brugere, medarbejdere eller noget helt femte, så har vi ekspertisen klar. Vi tager dig med gennem alle faserne bag en succesfuld survey. Dette gælder blandt andet udarbejdelse af spørgeskema/interviewguide;  udvælgelse af respondenter; samt konklusioner om repræsentativitet, bortfald og vægtning.

Dataanalyse

Her har vi det særligt godt. Mere end 20 års erfaring gør, at vi mestrer alle gængse analyseteknikker – både de kvalitative og kvantitative. Vi kan vride flere signifikante konklusioner ud af dine data end de fleste. Om vi skal bruge SPSS, Python, R, Excel eller noget helt femte til at løse opgaven betyder ikke noget for os. Vi bruger det redskab, som er det bedste og hurtigste til opgaven.

Evalueringer

Evalueringer er en god ting. Men vi glemmer ofte at etablere det udgangspunkt, som giver evalueringerne mening. Har vi husket at sikre os et evidensbaseret udgangspunkt for, hvordan verden så ud, før vi gik i gang med vores indsats? Ellers minder methods jer om det. Vi er skarpe på alt det, som ligger før og efter jeres initiativ. Evalueringer giver som regel kun mening, hvis vi på forhånd har tænkt igennem, hvordan resultaterne efterfølgende kan bidrage til positive forandringer. Det tankesæt bør være styrende for, hvorfor vi spørger, samt hvad, vi spørger om. 

Om methods

methods leverer ekspertbistand indenfor surveys, evalueringer, analysedesign, avanceret dataanalyse og holdningsundersøgelser.

Navn og mission

Metode kommer af græsk og betyder ‘vejen, der fører til målet’. Missionen for  virksomheden er at skabe det analytiske fundament, der viser kunderne vejen til deres mål.

Kontakt methods